Filmek

SZITU társasjáték bemutatása – szakmai műhely [youtube video]

A  Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform egy társasjáték létrehozását is támogatta. A SZITU elnevezésű játék társas készségek fejlesztését segíti, a játékosoknak egy közös kirándulás során adódó problémákat kell megoldaniuk. A kisfilm a társasjáték koncepcióját és szabályait ismerteti.

SZITU társasjáték bemutatása – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, amelyen a SZITU elnevezésű társasjátékot próbálhatták ki tanodások Szegeden.

Mérés-értékelés – szakmai műhely [youtube video]

Miközben nagy szakértelmet és energia-ráfordítást igényel a tanodák fejlesztőmunkájához illeszkedő mérőeszközök felkutatása, kidolgozása, jellemzően e téren alig áll rendelkezésre segítség a tanodák számára. A TanodaPlatform műhelye e hiányosság enyhítését célozza a mérés-értékelés kérdéseinek átbeszélésével és néhány eszköz, mérési megoldás kipróbálásával.

Mérés-értékelés – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform mérés-értékeléssel foglalkozó szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be.

Szövegértés-fejlesztés – szakmai műhely [youtube video]

Az alsó tagozatot követően az olvasási képesség direkt fejlesztése iskolai keretek között általában leáll, a fejletlen szövegértés pedig alapvető akadálya lesz a tanulásnak, emellett kedvezőtlen motivációs jellemzők kialakulásához vezet. E problémát különféle hátránykompenzáló programok, így például a tanodák mérsékelhetik. Hetedik szakmai műhelyünk célja az volt, hogy közzétegye a szövegértés-fejlesztés területén felhalmozódott tanodai tapasztalatokat.

Szövegértés-fejlesztés – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform hatodik szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, mely a szövegértés-fejlesztés tanodai lehetőségeiről szól.

Társasjáték-pedagógia – szakmai műhely [youtube video]

Több tanodában folyik társasjátékok használatával pedagógiai fejlesztő munka, hatodik szakmai műhelyünk célja az volt, hogy megmutassuk az eddigi tapasztalatokat, és felvázoljuk egy módszertan alapjait. Ehhez öt tapasztalt játékmester segítségével társasjátékokat próbáltak ki a résztvevők, majd megvitatták a társasjátékokban rejlő különböző fejlesztési lehetőségeket. Csak néhány terület példaként: kommunikáció, logika, matematika, szociális kompetencia, szövegértés.

Társasjáték-pedagógia – szakmai műhely, trailer [youtube video]

 A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform hatodik szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, mely a társasjátékok pedagógiai célú tanodai alkalmazási lehetőségeiről szól.

Migráns gyermekek és fiatalok támogatása – szakmai műhely [youtube video]

A tanodák célcsoportját elsősorban hátrányos helyzetű és roma tanulók jelentik, ugyanakkor több civilszervezet is működtet migráns célcsoportot támogató tanodát, tanoda jellegű programot. E kezdeményezések a tanodamozgalom kevéssé ismert szeletét képviselik, így a TanodaPlatform ötödik szakmai napján bemutatkozási lehetőséget adtunk számukra.

Migráns gyermekek és fiatalok támogatása – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform ötödik szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, mely a migráns fiatalok tanodai támogatásáról szól.

Találkozások – szakmai műhely [youtube video]

A tanodát működtetőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy kinyissák a tanodát, és lehetőséget teremtsenek az eltérő társadalmi státuszú személyek találkozására. Ez megvalósulhat úgy, hogy a tanodai tevékenységekbe kedvezőbb társadalmi hátterű személyeket is bevonnak, vagy tanodán kívüli programokat szerveznek a különböző társadalmi csoportok összekötése érdekében. Negyedik szakmai találkozónk olyan lehetőségekről szólt, amelyek e szükségletekre kínálhatnak megoldásokat.

Találkozások – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform negyedik szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, amely a tanodai integrált programok szervezéséről szól.

Pályaorientáció – szakmai műhely [youtube video]

A pályaorientáció segítése a tanodák kiemelt tevékenységei közé tartozik. Eltérő szemlélete és rugalmas működésmódja miatt a tanoda különösen alkalmas lehet a pályaorientáció támogatására, például az egyéni igényekre való reagálás, a személyre szabott megoldások kialakítása vagy e tevékenységkörhöz kapcsolódó programok megszervezése által. A TanodaPlatform harmadik szakmai napján tanodák mutatják be a pályaorientációval, pályaválasztással kapcsolatos programjaikat, ötleteiket, majd interaktív fórumot biztosítunk a megjelenteknek tapasztalataik megosztásához.

Pályaorientáció – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform harmadik szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, amely a pályaorientációról szól.

TanodaPlatform-konferencia a tanodamozgalom fejlesztésért [youtube video]

A TanodaPlatform-konferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért címet viselő szakmai rendezvény azt az űrt kívánja betölteni, amely a tanodák működése, ismertsége és elismertsége kapcsán érzékelhető. A konferencia egy átfogó képet kíván nyújtani a tanodák helyzetéről, a tanodákat érő kihívásokról, valamint azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulhatnak a tanodai munka hatékonyságának emeléséhez. A szakmai találkozó bemutatja a TanodaPlatform eddigi tevékenységeit, eredményeit, de emellett a jövőbe is tekint, így tervekről, jövőbeni képzési lehetőségekről is tájékoztatni kívánja a tanodák működtetésében érintetteket. Egy további célja a rendezvények, hogy lehetőséget biztosítson a tanodák közötti szakmai diskurzusra, valamint a különböző szférák (civilszervezetek, tanodákkal foglalkozó kormányzati szervezetek, felsőoktatási intézmények) összekötésére, párbeszédére.

Önkéntesek bevonása – szakmai műhely [youtube video]

Egyre több hátránykompenzáló kezdeményezésben működnek közre önkéntesek hazánkban is, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás részleteiről eddig alig hallhattunk. Az önkéntesek bevonása számos módon hozzájárulhat a tanodák céljainak megvalósításához, így például a humán erőforrás bővítése növelheti az eredményességet és a sokszínűséget, valamint elősegítheti a társadalmi integrációt (pl. kinyithatja a különböző társadalmi csoportok közötti ajtókat, hozzájárulhat a segítő hivatásra készülők gyakorlati felkészítéséhez). Az előbbiek alapján második szakmai napunkra az önkéntesség terén tapasztalatokkal rendelkező tanodákat vagy tanoda jellegű kezdeményezések képviselőit hívtuk meg.

Önkéntesek bevonása – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform második szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, amely az önkéntesek bevonásáról szól.

Jutalmazó rendszerek – szakmai műhely [youtube video]

A tanulók motiválása, munkára késztetése, valamint a szabályok betartatása céljából több tanodában működik valamiféle jutalmazó rendszer. E rendszerek keretében a tanulók bizonyos tevékenységen való részvételéért vagy teljesítmény eléréséért krediteket (pl. fabatka, manna, peták, pengő) kaphatnak, amelyet később szolgáltatásokra, tárgyakra válthatnak be. Bár több tanoda is alkalmaz hasonló megoldást, a jutalmazó rendszerek működésének részleteiről, előnyeiről és esetleges hátulütőiről eddig nem folyt szakmai párbeszéd. A TanodaPlatform által szervezett szakmai műhely a jutalmazó rendszerek eddigi tapasztalatait kívánja összegezni azon tanodák munkatársainak beszámolóira építve, amelyekben e rendszereket működtetik. A film a műhelybeszélgetés legfontosabb gondolatait, következtetéseit mutatja be.

Jutalmazó rendszerek – szakmai műhely, trailer [youtube video]

A trailer a Motiváció Egyesület által koordinált TanodaPlatform első szakmai műhelyéről szóló kisfilmet harangozza be, amely a jutalmazó rendszerekről szól.