Rólunk

A tanoda nem kormányzati szervezet által  működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el.

A TanodaPlatformot annak érdekében hoztunk létre, hogy hatékonyabban hallathassuk a hangunkat egy kiszámíthatóbb finanszírozásért, a tanodák szerepének tisztázásáért, a tanodai munka elismertségének növeléséért, valamint a tanodák munkájának szakmai támogatásáért.

Hálózatunk magját egy szakértői csoport adja, amely legfontosabb feladatának az érdekérvényesítést tekinti. Ennek érdekében a következő tevékenységeket végzi:

  • információgyűjtés a tanodákról, hogy megmutathassuk a jó gyakorlatokat és megismerhessük a jellemző nehézségeket;
  • műhelybeszélgetések szervezése a tanodákat érintő szakmai kérdésekről, hogy közösen oldhassuk meg szakmai kihívásainkat;
  • a tanodák megjelenítése, összekötése e honlapon és egy facebook felületen, hogy megmutathassuk magunkat és hatékonyabban kommunikálhassunk.

A TanodaPlatform szakértői csoport tagjai

Baráth Szabolcs

Baráth Szabolcs_TPA Szabad Tér Egyesület által működtetett Pátka bárányai tanoda szakmai vezetője és kollégiumvezető, egy KLIK által fenntartott többcélú intézménynél. Nyolc éven keresztül (2001-2008) dolgozott a mánfai Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégiumban, ahol alternatív oktatási rendszerben juttattak érettségihez mélyszegénységben élő, túlnyomórészt beás családokból érkező fiatalokat. Három évig esélyegyenlőségi programok generálását végezte az Educatio Kht. regionális irodavezetőjeként, ahol legfőképpen az Integrációs Pedagógiai Rendszer elterjesztését valósította meg.

 

Csovcsics Erika

TP_Csovcsics ErikaA KLIK által fenntartott Pécsett található Budai-Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatója. Dolgozott esélyegyenlőségi szakértőként, mentorként, projekteket vezetett szintén esélyegyenlőségi témában és különböző tanodákban. Korábban tíz éven keresztül (1999-2009) a Gandhi Gimnáziumot vezette. Ennek a szabad és autonóm szellemben működő iskolának a tapasztalatai vezérlik abban, hogy közelítse az iskolához a civil partnereket, a szülőket és a tanodákat mint a gyerekekért közösen tevékenykedő szereplőket.

 

Füstös Melinda

Füstös Melinda_TPA tanoda kiírások sikerességét a Közreműködő Szervezet, majd az Educatio Kht. kiemelt program kollégájaként, később tanodamentorként támogatta 2005 óta folyamatosan. Kapcsolódó feladatköröknek is köszönhetően az országban működő tanodák többségéről személyes tapasztalattal bír. Jogász, közgazdász, pedagógus, aki nemzetközi kitekintésű tapasztalatait is igyekszik beépíteni a roma, halmozottan hátrányos helyzetű, migráns integráció területen. Jelenleg projektvezetőként több tanoda és további esélyegyenlőséget, köznevelést is támogató projekt működését támogatja (pl. Hátszél Tanoda, Pátka Bárányai, Utak és Esélyek Tanodák).

 

Fejes József Balázs

Fejes József Balázs_TPA Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének oktatója, a Motiváció Oktatási Egyesület elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett földrajz és pedagógia szakos, valamint munkaügyi szervező diplomát, majd ugyanitt végezte el a Neveléstudományi Doktori Iskolát. Kutatásai a társas környezet hatásának motivációs szempontú megközelítéséhez, valamint a különleges bánásmódot igénylő diákok tanulási problémáinak megoldásához kötődnek. A Hallgatói Mentorprogram egyik alapítója, melynek működését az első két tanévben projektvezetőként, ezt követően önkéntes alapon a program egyik szakmai vezetőjeként segíti. A szegedi Motiváció Tanoda szakmai vezetője.

Kelemen Valéria

Kelemen Valéria_TPA Motiváció Oktatási Egyesület egyik alelnöke. Az oktatás területéhez kötődő hátránykompenzáló projektek koordinálásában, megvalósításában vesz részt. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett angol és pedagógia szakos diplomát. Az utóbbi szakhoz kapcsolódó szakdolgozatában az Amerikai Egyesült Államok deszegregációs törekvéseinek tapasztalatait dolgozta fel. A Hallgatói Mentorprogram első két tanévében mentorhallgatóként segítette a bezárt iskola tanulóit, ezt követően a program projektvezetője. Tanodavezető a szegedi Motiváció Tanodában.

 

Kovács Dániel

Kovács Dániel_TPA Vitakultúra Egyesületnél a Grassroots Europe program magyar koordinátoraként szerzett tapasztalataim alapján támogatom a TanodaPlatform munkáját. Közgazdászként, újságíróként és trénerként információs korunkhoz méltó oktatási lehetőségeket szeretnék hátrahagyni. Mert az iskola már nem uniformizálható, ebben biztos vagyok. Felelős nevelőként nincs más dolgunk, mint megóvni gyerekeink tudásszomját és elfogadó közösségeket biztosítani nekik. A tanodák elkötelezett dolgozói országszerte többszáz helyen ehhez segítik hozzá a nehéz sorsú, hagyományos iskolai keretek között rosszul teljesítő gyerekeket.

 

Lencse Máté

TP Lencse MátéAz Igazgyöngy Alapítvány Toldi Tanodájának szakmai vezetője, a Taní-tani Online szerkesztője, ezen kívül trénerként, képzőként és fejlesztőként is dolgozik több projektben, elsősorban társasjáték-pedagógiai területen. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett pedagógia és filmelmélet-filmtörténet diplomát, 2014-ben abszolvált az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Az Igazgyöngy Alapítvánnyal 2012 óta dolgozik, kezdetben önkéntesként, 2013 szeptembere óta pedig munkatársként irányítja a pedagógiai-szakmai munkát.

 

L. Ritók Nóra

Ritók Nóra_TPA berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője. Az alapítvány oktatási tevékenységgel, és esélyteremtéssel foglalkozik. Ezeket stratégiaszerű rendszerbe állítva fejlesztik, innovációkkal, pedagógiai eszközökkel, a helyi közösségekre fókuszálva. Ennek a munkának irányítását, kommunikálását, adaptálhatóvá tételét, és az integráció több szintű képviseletét végzi. Az Antiszegregációs Kerekasztal volt tagja, a Nyomor széle blog szerzője.

 

Szűcs Norbert

Szűcs Norbert_TPA Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetének adjunktusa, a Motiváció Oktatási Egyesület egyik alelnöke, a Pontus Közhasznú Egyesület elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett szociológia, néprajz és művelődésszervező szakos diplomát, majd a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában védte meg doktori disszertációját. Kutatási területei: esélyegyenlőség, integráció és innováció társadalmi, oktatási és munkaerő-piaci aspektusból. A Hallgatói Mentorprogram egyik alapítója, a program indulásától kezdve önkéntes alapon annak egyik szakmai vezetője. A tiszaszigeti Motiváció Tanoda szakmai vezetője.

 

Vég Zoltán Ákos

Végh Zoltán Ákos_TPSzociológus, az Equity – Méltányos Közoktatásért Egyesület egyik alapítója és képviselője. 1994-ben kezdett el szociális munkásként dolgozni hátrányos helyzetű és marginalizált csoportokkal, majd éveken át az Oktatáskutató Intézet különböző szegény és cigány tanulókat érintő kutatásaiban dolgozott. 2004-től az első nagyobb oktatási integrációs fejlesztési programokban folyamatosan részt vett, ezen belül tanodai pályázatokat értékelt és monitorozott. Egy, az OSI által támogatott program keretében 2010-12 között tanodai programokat támogatott és mentorált, 2011-ben pedig a tanoda programok hatásának értékelését végző munkacsoportban vett részt.