Szakirodalom

A TanodaPlatform keretében megjelent kötet és recenziói

Fejes József Balázs, Lencse Máté és Szűcs Norbert (2016, szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]

Málovics György (2016): Mire jó a tanoda? Iskolakultúra, 26. 7-8. sz. 125-128. [“PDF]

Knasuz Imre (2016): Minden, amit tudni akarsz a tanodákról… Taní-tani Online (2016. 05. 14.) [WWW]

A TanodaPlatform cikksorozata a Taní-tani Online folyóiratban

Szűcs Norbert (2015): A TanodaPlatform bemutatása. Taní-tani Online, 2015. 05. 04. [WWW]

Baráth Szabolcs (2015): Integráció és tanoda. Taní-tani Online, 2015. 05. 11. [WWW]

Lencse Máté (2015): Önkéntesekre alapozott tanoda. Taní-tani Online, 2015. 05. 19. [WWW]

Márton Gábor (2015): Pályaorientációs lehetőségek a tanodában. Taní-tani Online, 2015. 05. 26. [WWW]

Gyurka Zsolt (2015): Jutalmazó rendszerek a tanodákban. Taní-tani Online, 2015. 06. 01. [WWW]

Kontsek András (2015): Tanoda migráns fiataloknak. Taní-tani Online, 2015. 06. 09. [WWW]

Lencse Máté (2015): A differenciálás szintjei. Taní-tani Online, 2015. 06. 15. [WWW]

Ottucsák Melinda A.  (2015): Magyarul tanulunk a tanodában. Taní-tani Online, 2015. 06. 22. [WWW]

Lencse Máté (2015): Társasjátékok és kulcskompetenciák. Taní-tani Online, 2015. 06. 30. [WWW]

Vámos Krisztina (2015): Elméleti keret a tanodák eredményességének vizsgálatához. Taní-tani Online, 2015. 07. 13. [WWW]

Fejes József Balázs (2015): Szövegértés-fejlesztés a tanodában. Lehetőségek és nehézségek. Taní-tani Online, 2015. 10. 19. [WWW]

Balázs Ákos (2016): Szövegértés-fejlesztés képregényekkel. Taní-tani Online, 2016. 03. 01. [WWW]

Fejes József Balázs (2016): Szegregál-e a tanoda? Taní-tani Online, 2016. 03. 08. [WWW]

Kelemen Valéria (2016): Bevonó foglalkozás a tanodában. Taní-tani Online, 2016. 03. 15.  [WWW]

További szakirodalmak

Bencéné Fekete Andrea: Élmény a tanulás a tanodában – de hogyan? Autonómia és Felelősség, 1. 1. sz. 73−79. [PDF]

Farkas György (2008): Az esztergomi “Mi Házunk – Tanoda” roma közösségi ház. In: Sikos T. Tamás és Szarka László (szerk.): Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom. 239−246. [PDF]

Fejes József Balázs (2014): Mire jó a tanoda? Esély, 26. 4. sz. 29–56. [PDF]

Havasi Virág (2015): Tanodák kívülről – belülről. Szellem és tudomány, 5.  1. sz. 36–84. [PDF]

Kerényi György (2005, szerk.): Tanodakönyv. Javaslatok tanodák szervezéséhez. Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest. [PDF]

Krémer Balázs (2008): A projekt-kórságról, avagy a tanoda-szindróma. Educatio, 17. 4. sz. 539−548. [PDF]

L. Ritók Nóra (2012): Tanoda. Taní-Tani Online, 2012. 09. 13. [WWW]

Lányi András (2008): Esélyek és egyenlőtlenségek a pályázatfinanszírozásban. Educatio, 17.4. sz. 526−538. [PDF]

Mohácsi Erzsébet (2005): Tapasztaltok a jó gyakorlatot megvalósító tanoda típusú (extrakurrikuláris) programok köréből. Országos Oktatási Integrációs Hálózat, Budapest. Kézirat.

Nagy Anasztázia, Németh Szilvia és Szira Judit (2010): A tanulók sikeres iskolai integrációját támogató tanoda-típusú programok. Nemzetközi és hazai példák. In: Németh Szilvia (szerk.): Kézikönyv a HH-tanulók oktatásához. Raabe Kiadó, Budapest.

Németh Szilvia (2009, szerk.): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése. Kutatási beszámoló. Tárki-Tudok, Budapest. [PDF]

Németh Szilvia (2013, szerk.): Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013. Zárótanulmány. Vitaanyag. T-TUDOK, Budapest [PDF]

Polyacskó Orsolya (2013): „Tanoda” típusú programok. Kézirat. [PDF]

Szenczi Beáta és Fejes József Balázs (2012): Javaslatok a tanodai mérés-értékelés rendszerének kialakításához. Kézirat. Eruditio Oktatási Zrt., Budapest. [PDF]

Szőke Judit (1998): A Józsefvárosi Tanoda. Soros Alapítvány, Soros Oktatási Füzetek, Budapest. [WWW]

Szőke Judit (1998): Józsefvárosi Tanoda. Iskolakultúra, 8. 8. sz. 83−95. [PDF]

Trencsényi László: Archimédeszi pontok keresése: Budaörs? Tanoda? Taní-tani Online, 1. 2011.  08. 03. [WWW]

Jelentések

„Van ami jól megyen, van ami nem megy jól” A tanodák működéséről. Autonómia Alapítvány.2017. [PDF]

Vercseg, Z. and Bernát, A. (2015): Study halls (tanoda) for Roma and vulnerable children in Hungary, ImPRovE Case Study N°17. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy – University of Antwerp. [PDF]

Kohlstedt, R., Mc Donnell, E., Rácz, A., Bartolo, J. and van de Sande, M. (2015): SELVET – Social and Emotional Learning in Vocational Education and Training. An Introduction. [WWW]